Dovolená u moře Dovolená u moře
Aktivní dovolená Aktivní dovolená
Zážitky Zážitky
Poznávání Poznávání
Napište nám

V případě, že potřebujete více informací o některém z nabízených zájezdů nebo máte zájem o destinaci, kterou jste v naší nabídce nenašli, zanechte nám na sebe kontakt a my se Vám ozveme!

Jméno a příjmení
Váš Telefon
Váš E-mail
Chci informace o

Příletové a odletové karty

Příletové a odletové karty

Před vstupem na území některých zemí a následně než je opustíte, musíte v některých případech vyplnit a odevzdat tzv. přistávací kartu (landing card), nebo naopak odletovou kartu (departure card). V některých zemích se k těmto formulářům ještě přidává formulář celní deklarace.

Tyto karty Vám v případě letu do příslušné destinace předloží stewardi/letušky během Vašeho letu přímo na palubě letadla. Vyplnění těchto karet nebývá nijak složitou záležitostí. 

Instrukce pro vyplnění těchto příletových/odletových karet:

  • povinnost vyplnit kartu platí pro každého cestujícího (i děti)
  • kartu vyplňujte hůlkovým písmem, dbejte na čitelnost údajů
  • rodiče nebo dospělé osoby (ručící za dětské pasažéry cestující s nimi), podepisují karty jménem dítěte
  • karty se odevzdávají při průchodu letištní kontrolou (zpravidla v hale letiště) příslušnému imigračnímu úředníkovi spolu s platnými cestovními doklady, pro rychlejší průběh kontroly založte kartu do pasu, kde jsou Vaše údaje s fotkou.
  • v některých případech si během svého pobytu v dané zemi ponecháváte uvedenou kartu (nebo její část) a odevzdáváte ji až při odletu, tj. opouštění destinace. Dbejte prosím na to, abyste v takovém případě uvedenou kartu neztratili. Doporučujeme nechat si ji založenou ve Vašem pasu a hotelovém trezoru.

Nejběžnější příletové/odletové karty:

 

Anglicko-Český slovník nejčastěji používaných pojmů v těchto kartách:

Accommodation Ubytování
Accompanied on the passport Doprovázené osoby zapsané ve Vašem pasu
Address in disembarkment country Adresa během pobytu
Address of where you will be staying Adresa během pobytu
Address while visit in/Address in Adresa během pobytu
Adress/Country/Home where you live Místo Vašeho pobytu, bydliště
Air Letecká
Airline and flight number Aerolinie a číslo letu
Arrival Přílet
Arriving from Přílet z (místo odletu/odkud letíte)
Boarded At Místo odletu
Business Obchod - důvod cesty
By air Letecky
By ground Pozemní
By Sea Lodní
City where Visa was Issued Místo vystavení víza
City/Town Město
Convention - Conference Konference - důvod cesty
Country Země
Country of Birth Stát narození
Country of Citizenships Státní příslušnost
Country of Residence Země trvalého pobytu
Culture Kulturní akce - důvod cesty
Date and place of birth (birth date/birth place) Datum a místo narození
Date Issued (Day/Mo/Year) Datum vydání (den/měsíc/rok)
Day/Mo/Yr,  Day/Month/Year Den/měsíc/rok
Departure Odlet
Family name Příjmení
Female Žena
First name/Given name/Fore name Křestní jméno
Fore name Jméno
Friends and Parents Visit Návštěva příbuzných - důvod cesty
Full Name Jméno a příjmení
Home address Adresa trvalého bydliště
Honeymoon/Wedding Svatební cesta/Svatba
Hotel name Název hotelu
Initials Zkratka jména
Last name Příjmení
Maiden name Rodné jméno
Male Muž
Marital Status Rodinný stav
Married Vdaná/ženatý
Means of transportation Způsob dopravy
Medical Treatment Zdravotní důvody
Middle Name Příjmení
Names Jméno
Nationality Národnost
Number of family members travelling with you? Počet členů rodiny, kteří cestují s Vámi
Number, Street Číslo, ulice
Occupation Zaměstnání
Only for official use Pouze pro účední záznamy
Other, Specify Jiný, upřesněte
Passport issued by Cestovní pas vydán
Passport Number/Passport No. Číslo cestovního pasu
Permanent adress Adresa trvalého bydliště
Pleasure Dovolená - důvod cesty
Port of Disembarkation Místo příletu
Port of Embarkation Místo odletu
Profession Profese/zaměstnání
Purpose of trip/visit Důvod Vaší cesty
Purpose of visit/arrival Účel návštěvy/příletu
Rail Železniční
Road Silniční
Sex Pohlaví
Signature Podpis
Singl Svobodný
State Stát
Study Studium - důvod cesty
Surname Příjmení
Tourism Turistika - důvod cesty
Transportation Company Přepravní společnost
Treining Školení - důvod cesty
Trip number/Trip No. Číslo letu/cesty
Vacation Dovolená - důvod cesty
Visiting Friends/Relatives Návštěva příbuzných nebo přátel - důvod cesty
Water Lodní
Zip code Poštovní směrovací číslo (PSČ)